Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «Τα ξαδελφάκια του χρόνου»