Η Μπανανολιχούδα άπλωσε τις ρίζες της στο 2ο Νηπιαγωγείο στο Τσαλικάκι. Αγάπη μύρισε παντού…