Ήταν και “Ο κύριος Κοκοδούλης” στην Ποδηλατοδρομία στο Τσαλικάκι