Δρακάκης Μιχάλης, Απόφοιτος Μοριακής Βιολογίας. Υπεύθυνος Ραδιοφωνικού Σταθμού.